V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

30.05.2013. - Održana šesta redovna sjednica SO
Juče je održana šesta redovna sjednica Skupštine opštine na kojoj je razmatran i usvojen Izvještaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izvještaja za korisnike Budžeta opštine Kozarska Dubica za 2011. godinu, a koji je Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske ocijenjen sa rezervom.
Osim toga, na ovoj sjednici razmatran je i Izvještaj o izvršenju budžeta za 2012. godinu, koji nije usvojen. Ovom prilikom na sjednici je konstatovano da su napravljeni ozbiljni propusti u trošenju budžetskih sredstava, te da je na osnovu činjenica utvrđeno kršenje Zakona o budžetskom sistemu i Međunarodnih računovodstvenih standarda. “Revizija je pokazala ono što smo od početka govorili, a to je da se budžetom raspolagalo na krajnje nezakonit način. Odbornici su donijeli određene zaključke, a zatraženo je, između ostalog, od načelnika opštine i predsjednika Skupštine opštine da i po jednoj i po drugoj tački obavijeste Okružno tužilaštvo odnosno dopune postojeću krivičnu prijavu. Obaveza je i moja i ostalih da u slučaju postojanja sumnje u neko krivično djelo obavijesti nadležni organ. Ja u tome ne vidim nikakvu politiku, pogotove ne lične animozitete. Skupština i ja kao načelnik radimo samo naš posao”, rekao je načelnik opštine Mile Zlojutro nakon sjednice SO. On je istakao da su na revizorski izvještaj, od strane odbornika, ne usmislu na kvalitet izvršene kontrole, jer je ona kako je rekao “urađena profesionalno”, nego na ocjenu revizije o stanja u budžet koja je data sa rezervom upućene kritike. “Ova ocjena je trebalo da bude negativna. Ono što je bitno naglasiti jeste da mi mnoge stvari koje su utvrđene i revizijom, više ne možemo popraviti. One su se desile i zbog takvog nezakonitog ponašanja mi smo sada u situaciji da imamo deficit od 7 miliona KM. Ono što radimo već pola godine bojim se da ćemo još dugo raditi, jer imamo iza sebe 4 godine nezakonitog ponašanja”, rekao je Zlojutro. Odbornici nisu podržali Izvještaje o radu za 2012. godin Lokalne agencije za razvoj Opštine Kozarska Dubica, Narodne biblioteke, JP “Centar za informisanje i kulturu” preduzeća “Komunalac” a.d., i “Vodovod”. Na šestoj rednoj sjednici usvojena je Informacija o raspodjeli vojne imovine uz zaključke da se konstatuje da najveći dio vojne opreme, dodjeljene opštini Kozarska Dubica od strane Vlade RS nije uopšte preuzet, da preuzeta vojna imovina nije unesena u poslovne knjige kao vlasništvo opštine, kao i to da je dio preuzete vojne opreme odlukama bivšeg načelnika opštine dodjeljen nezakonito i neovlašteno fizičkim i pravnim licima bez ikakvih kriterijuma. Govoreći o Informaciji o vojnoj imovini zamjenik načelnika opštine Ljubomir Marjanović je obrazložio da se na osnovu zatečenog stanja vidi da vojna oprema, koja je dodjeljena od Vlade RS opštini Kozarska Dubica, nije unesena u poslovne knjige kao vlasništvo opštine, te da je bivši načelnik opštine, koji nije bio nadležan da raspolaže ovom imovinom dodijelio istu fizičkim i pravnim licima. “Na osnovu rješenja sadašnjeg načelnika opštine imenovana je nova Popisna komisija koja je završila popis imovine i razvrstala je na onu koja valja i ne valja, te je dat nalog Odjeljenju za finansije opštine da uknjiži imovinu koja ima upotrebnu vrijednost”, rekao je Marjanović i dodao da se ova oprema daje na korištenje, te da se ne može davati u vlasništvo jer je takva Odluka Vlade RS. Skupština opštine je, pored ovih, usvojila i Zaključke da se da nalog načelniku opštine da poništi nezakonite odluke o dodjeli vojne imovine fizičkim i pravnim licima koje je donio prethodni načelnik, da se nalaže licima kojima je oprema dodijeljena da sa pažnjom dobrog privrednika čuvaju opremu do konačne odluke o statusu iste, te da se nalaže predsjedniku SO i načelniku opštine da zapisnik komisije o popisu preuzete vojne imovine dostave Okružnom tužilaštvu Banja Luka kao dopunu ranije podnesene krivične prijave protiv bivšeg načelnika opštine Nine Jauza. Odbornici su, takođe, usvojili Odluka o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o reprogramu duga opštine prema “Elektrokrajini”, a koji je zatečen prilikom primopredaje vlasti. Ovom odlukom dato je ovlaštenje načelniku opštine, da u ime opštine zaključi ugovor o reprogramu duga sa ZP “Elektrokrajina” a.d. Banjaluka, odnosno sa područnom jedinicom “Elektrodistribucija” Kozarska Dubica na period otplate od 5 godina za iznos od 402 848 KM, odnosno u 59 mjesečnih rata. Odbornici su jednoglasno usvojili prijedlog odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plama “Centralna zona grada” u dijelu ulice Svetosavska i Urbanističkog projekta “Svetosavska ulica”.

Vijesti

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi