Opština 
Kozarska Dubica

 

 

     Lokalna agencija za razvoj opštine Kozarska Dubica nastala je, na osnovu ukazane potrebe, odlukom Skupštine opštine Kozarska Dubica donesene na 7. redovnoj sjednici od 11.05.2005. godine.
     Zvanično je registrovana i započela sa radom 18.07.2005. godine.
     Agencija ima sjedište i djeluje u prostorijama SO-e Kozarska Dubica koje je dobila na korištenje.

     Naša misija je promocija preduzetništva, trening i podrška malim i srednjim preduzećima (MSP), stvaranje novih radnih mjesta i ukupno poboljšanje ekonomske situacije u Opštini Kozarska Dubica.

     Djelatnosti Agencije su:

     1. Planiranje i projektovanje poslovne djelatnosti, podrška malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, poljoprivrednim proizvođačima, farmama i zadrugama;
     2. Podrška radu lokalne zajednice;
     3. Informisanje i edukacija;
     4. Promocija lokalne privrede;
     5. Saradnja.