Opština 
Kozarska Dubica

 

Udruženja građana

     Uz različita udruženja gradana koja duži niz godina djeluju na područjuVatrogasno društvo opštine Kozarska Dubica, u posljednje 3 godine evidentno je aktivno prisustvo brojnih nevladinih organizacija. Kao oblici gradanske inicijative udruženja građana i nevladine organizacije svoje aktivnosti manifestuju kroz različite oblike učešca građana u društvenim, kulturnim i socijalnim aktivnostima.

Vatrogasno društvo          

     Osnovna karakteristika ovih oblika gradanske inicijative je zasnovanost na principima dobrotvornog rada i neprofitabilnosti, a registrovane su po proceduri Zakona o udruženjima i fondacijama RS.

      Streljačko društvo 1914

     Partnerski odnos organa lokane uprave i udruženja gradana zasnovan je na principima pozitivne komunikacije, punopravnog partnerskog statusa i društvenog dijaloga. Pružanje podrške aktinostima i projektima NVO-a,koje podržavaju dobrovoljan rad kao alternativno sredstvo društvene integracije, omogućilo je nevladinom sektoru da ravnopravno sudjeluje u rješavanju aktuelnih društvenih problema i izgradnji građanskog društva.


     Udruženja građana koja djeluju na području opštine Kozarska Dubica:

 1.Crveni krst
Adresa: Svetosavska ; tel. 052/410-090
2.Opštinska boračka organizacija
Adresa: Svetosavska 41; tel. 052/410-117
3.SUBNOR
Adresa: Svetosavska 41; tel. 052/410-639
4.Udruženje slijepih i slabovidnih lica Kozarska Dubica i Kostajnica
Adresa: Svetosavska; tel. 052/410-088
Isidore Sekulic; tel. 052/410-088
5.Opštinski sindikat
Adresa: Davidov trg; tel. 052/410-162
6.Savez penzionera
Adresa: Vidovdanska; tel.052/411-041
7..Udruženje izbjeglih i raseljenih lica “OSTANAK”
Adresa: Trebinjska; tel.052/411-359
8.NVO “OKO”
Adresa: Svetosavska bb; tel. 052/411-134
9.NVO “KORAK”
Adresa: Davidov trg; tel. 052/41
10.NVO “BUDUĆNOST”
Adresa: Svetosavska
11.Informativni centar mladih
Adresa: Davidov trg; tel. 052/410-120
12.Omladinska zadruga
Adresa: Davidov trg; tel. 052/410-559
Dositejeva; tel. 052/410-156
13.NVO “PUTEVI MIRA”
Adresa: Kozarskih junaka; tel. 052/413-138
14.NVO “ 21.VIJEK”
Adresa: Meše Selimovića 78; tel. 052/414-080
15.Islamska vjerska zajednica
Adresa: Petrovdanska; tel. 052/410-756
16.SPiKD “PROSVJETA”
Adresa:
17.KUD “KOZARA”
Adresa: Preobraženska; tel. 052/410-294
18.NVO “ARTIST”
Adresa: Svetosavska 19; tel. 065/575-656
19.SPD “VIŠNJIĆ”
Adresa: Vidovdanska; tel. 065/612-251
20.Auto-moto društvo “KOZARSKA DUBICA”
Adresa: Vojvode Putnika 51; tel. 052/410-400
21.Odred izvidaca “Moštanica”
Adresa: Miroslava Antića bb; tel. 065/752-519

Udruženja poljoprivrednika :

•  Udruženje poljoprivredih proizvodaca “SNOP”
•  Opšta privredna zadruga “Međuvođe”
Adresa: Međuvođe, tel: 052/439-057
•  Udruženje pčelara
•  ZZ “Knežica”
Adresa: Knežica; tel. 052/436-450; 436-451
•  ZZ “Rakovica”
Adresa: Pucari; tel. 052/481-265
•  “Mašinski prsten”
Adresa: Knežica
•  Udruženje uzgajivača simentalca
Adresa: Međuvođe
•  Udruženje farmera
Adresa: Međuvođe