Udruženja građana

Uz različita udruženja gradana koja duži niz godina djeluju na području opštine Kozarska Dubica, u posljednje 3 godine evidentno je aktivno prisustvo brojnih nevladinih organizacija. Kao oblici gradanske inicijative udruženja građana i nevladine organizacije svoje aktivnosti manifestuju kroz različite oblike učešca građana u društvenim, kulturnim i socijalnim aktivnostima.

Vatrogasno društvo Osnovna karakteristika ovih oblika gradanske inicijative je zasnovanost na principima dobrotvornog rada i neprofitabilnosti, a registrovane su po proceduri Zakona o udruženjima i fondacijama RS.
Partnerski odnos organa lokane uprave i udruženja gradana zasnovan je na principima pozitivne komunikacije, punopravnog partnerskog statusa i društvenog dijaloga. Pružanje podrške aktinostima i projektima NVO-a,koje podržavaju dobrovoljan rad kao alternativno sredstvo društvene integracije, omogućilo je nevladinom sektoru da ravnopravno sudjeluje u rješavanju aktuelnih društvenih problema i izgradnji građanskog društva.

Udruženja građana koja djeluju na području opštine Kozarska Dubica:

1.Crveni krst
Adresa: Svetosavska ; tel. 052/410-090

2.Opštinska boračka organizacija
Adresa: Svetosavska 41; tel. 052/410-117

3.SUBNOR
Adresa: Svetosavska 41; tel. 052/410-639

4.Udruženje slijepih i slabovidnih lica Kozarska Dubica i Kostajnica
Adresa: Svetosavska; tel. 052/410-088
Isidore Sekulic; tel. 052/410-088

5.Opštinski sindikat
Adresa: Davidov trg; tel. 052/410-162

6.Savez penzionera
Adresa: Vidovdanska; tel.052/411-041

7.Udruženje izbjeglih i raseljenih lica “OSTANAK”
Adresa: Trebinjska; tel.052/411-359

8.NVO “OKO”
Adresa: Svetosavska bb; tel. 052/411-134

9.NVO “KORAK”
Adresa: Davidov trg; tel. 052/41

10.NVO “BUDUćNOST”
Adresa: Svetosavska

11.Informativni centar mladih
Adresa: Davidov trg; tel. 052/410-120

12.Omladinska zadruga
Adresa: Davidov trg; tel. 052/410-559
Dositejeva; tel. 052/410-156

13.NVO “PUTEVI MIRA”
Adresa: Kozarskih junaka; tel. 052/413-138

14.NVO “ 21.VIJEK”
Adresa: Meše Selimovića 78; tel. 052/414-080

15.Islamska vjerska zajednica
Adresa: Petrovdanska; tel. 052/410-756

16.SPiKD “PROSVJETA”
Adresa:

17.KUD “KOZARA”
Adresa: Preobraženska; tel. 052/410-294

18.NVO “ARTIST”
Adresa: Svetosavska 19; tel. 065/575-656

19.SPD “VIŠNJIć”
Adresa: Vidovdanska; tel. 065/612-251

20.Auto-moto društvo “KOZARSKA DUBICA”
Adresa: Vojvode Putnika 51; tel. 052/410-400

21.Odred izvidaca “Moštanica”
Adresa: Miroslava Antića bb; tel. 065/752-519


Udruženja poljoprivrednika :

• Udruženje poljoprivredih proizvodaca “SNOP”
• Opšta privredna zadruga “Međuvođe”
Adresa: Međuvođe, tel: 052/439-057
• Udruženje pčelara
• ZZ “Knežica”
Adresa: Knežica; tel. 052/436-450; 436-451
• ZZ “Rakovica”
Adresa: Pucari; tel. 052/481-265
• “Mašinski prsten”
Adresa: Knežica
• Udruženje uzgajivača simentalca
Adresa: Međuvođe
• Udruženje farmera
Adresa: Međuvođe

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi