ODSJEK BORAčKO – INVALIDSKE ZAŠTITE

Telefon: +387 52 416 017
Fax: +387 52 416 026
Mail: opsta.uprava@kozarskadubica.org

- praćenje i tumačenje Zakona iz djelokruga boračko-invalidske zaštite,
- vodenje upravnog postupka (prijem zahtjeva, izvodenje dokaza, pripremanje i izrada rješenja) po zahtjevima za priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu vojnih invalida,
- vodenje upravnog postupka po zahtjevima za priznavanje prava predvidenih zakonom koja proizilaze iz statusa boraca (borački dodatak, dodatak uz penziju, stalno mjesečno primanje, zdravstvena zaštita itd.),
- uskladivanje rješenja po službenoj dužnosti sa važećim zakonskim propisima (prevodenje),
- izdavanje uvjerenja o činjeničnom stanju na osnovu postojeće evidencije,
- izrada mjesečnih izvještaja o broju korisnika i potrebama novčanih sredstava za isplatu invalidnina,
- izrada izvještaja o stanju upravnog rješavanja za načelnika Odjeljenja i Ministarstva za pitanja boraca, žrtava rata i rada,
- organizacija poslova upravnog rješavanja unutar odjeljenja i koordinacija izmedu stručnih saradnika u postupku kategorizacije.

Web kamere

  • Foto galerija
  • FOTOGALERIJA