Opštinska uprava Kozarska Dubica

Poslovi opštinske uprave su:

- izvršavanje i provođenje propisa Skupštine i načelnika Opštine,
- pripremanje nacrta odluka i drugih akata koje donosi Skupština i načelnik Opštine,
- izvršavanje i provođenje zakona i drugih propisa i obavljanje vršenja poslova čije je izvršenje povjereno Opštini i
- vršenje stručnih i drugih poslova koje im povjeri Skupština i načelnik Opštine.

U Opštinskoj upravi Kozarska Dubica organizovane su sljedeċe osnovne organizacione jedinice:

1. Odjeljenje za opštu upravu i društvene djelatnosti,
2. Odjeljenje za privredu i poljoprivredu,
3. Odjeljenje za finansije,
4. Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove,
5. Odjeljenje za prostorno uređenje,
6. Teritorijalna vatrogasna jedinica,


U odjeljenjima se obrazuju niže organizacione jedinice, i to:

1. U Odjeljenju za opštu upravu i boračko-invalidsku zaštitu:

- Odsjek za opštu upravu,
- Odsjek za društvene djelatnosti i
- Odsjek za boračko-invalidsku zaštitu.


2. U Odjeljenju za privredu i poljoprivredu:

- Odsjek za privredu,
- Odsjek za poljoprivredu,
- Odsjek za inspekcijske poslove,
- Odsjek komunalne policije i
- Odsjek civilne zaštite.

Web kamere

  • Foto galerija
  • FOTOGALERIJA