Pitanja odbornicima

Poštovani građani,

Koristeċi E- mail adresu: sekretar.skupstine@kozarskadubica.org možete da postavite pitanja odbornicima Skupštine opštine Kozarska Dubica, koja se odnose na djelokrug rada i nadležnosti Skupštine opštine. Na Vaša pitanja, prijedloge i inicijative ċe biti odgovoreno u roku od 15 dana.

Skupština opštine Kozarska Dubica je organ odlučivanja i kreiranja politike Opštine. Skupštinu čine opštinski odbornici koji se biraju na period od 4 (četiri) godine neposrednim tajnim izborima na području cijele opštine u skladu sa Izbornim zakonom BiH.

Skupština opštine Kozarska Dubica ima 27 odbornika.

Savez nezavisnih socijaldemokrata - SNSD
1. Šuman Jovica
2. Jaċimoviċ Dragan
3. Topiċ Rodoljub
4. Rokiċ Vladimir
5. Kaurin Vlado
6. Zlokapa Senada
7. Gubiċ Lužija Jelena
8. Banjac Miloš
9. Zlokapa Siniša
10. Barišiċ Milovan

Demokratski narodni savez - DNS
11. Radonjiċ Željko
12. Gvoden Marinko
13. Brdar Dragan
14. Burazor Marica
15. Zec Željko
16. Stojakoviċ Ranko
17. Novakoviċ Jovica

Srpska demokratska stranka - SDS
18. Marin Vladimir
19. Ċiriċ Saša
20. Obuċina Tatjana
21. Jankoviċ Nikola

Socijalistička partija - SP
22. Goga Živko
23. Miljatoviċ Brane
24. Garača Milan

Partija demokratskog progresa - PDP
25. Karan Pero
26. Banjac Ljubica
27. Babiċ Čedomir

Web kamere

  • Foto galerija
  • FOTOGALERIJA