SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI)

Šta je Zakon o slobodi pristupa informacijama?

Zakon o slobodi pristupa informacijama (ZOSPI) u RS („Službeni glasnik RS“, broj 20/01) – utvrduje opšte pravo javnosti na pristup informacijama koje su pod kontrolom javnih organa „u najveċoj moguċoj mjeri u skladu sa javnim interesom“.

Javni pristup informacijama u posjedu javnih organa ima tri bitna cilja:

- Podstiče veċu otvorenost i odgovornost javnih organa pri donošenju odluka;
- Unapreduje demokratiju promovišuċi učešċe javnosti pri donošenju odluka javnih organa;
- Doprinosi borbi protiv korupcije i lošeg rukovodenja.

Postupak pristupa informacijama

Pravo na pristup informacijama se može ostvariti podnošenjem pisanog zahtjeva, koji treba da ispuni sledeċe uslove:

- Da je u pisanom obliku na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj;
- Da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju tražene informacije, kako bi se omoguċilo lakše pronalaženje informacije;
- Da sadrži ime i prezime podnosioca zahtjev, njegovu adresu, a po moguċnosti i broj telefona;
- Da je naveden način na koji podnosilac zahtjeva želi pristupiti informacijama.

Pristup informacijama se omoguċava na sljedeċe načine:

- Pristup originalu informacije kako bi se mogao izvršiti lični uvid;
- Fotokopiranjem informacije i ličnim preuzimanjem ili dostavom na kuċnu adresu (prvih 10 stranica kopije su besplatne; ako fotokopija informacije iznosi manje od 10 besplatnih stranica, onda se ta informacija dostavlja putem pošte, na kuċnu adresu podnosioca zahtjeva).

Koje su vrste informacija izuzete od objavljivanja?

ZOSPI dozvoljava javnim organima da traže izuzetak od objavljivanja informacija u tri slučaja:

- Objavljivanjem informacija osnovano se može očekivati izazivanje značajne štete legitimnim funkcijama vlade (npr. nacionalna bezbjednost, odbrana, sprečavanje kriminala ili javna bezbjednost);
- Objavljivanje informacija bi naškodilo povjerljivim komercijalnim interesima treċe strane;
- Tražena informacija uključuje lične interese koji se odnose na privatnost treċeg lica.

Naknade za podnošenje zahtjeva

Za podnesene zahtjeve, rješenja ili obavještenja ne naplaċuju se naknade ili takse. Jedine naknade koje Opštinska uprava Kozarska Dubica može naplatiti su troškovi umnožavanja informacija.

Ukoliko se zahtijeva umnožavanje informacija, prvih 10 (deset) stranica fotokopije standardne veličine su BESPLATNE, a za svaku sledeċu stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica cijena umnožavanja iznosi 0,20 KM.

Plaċanje umnožavanja informacija vrši se na žiro-račun broj: 541000-11280455

Opština Kozarska Dubica obavezna da zahtjev za slobodan pristup informacijama riješi u roku od 15 (petnaest) dana.

Dodatne informacije o načinu podnošenja zahtjeva za pristup informacijama daje službenik za informisanje u Opštinskoj upravi Kozarska Dubica.Zahtjev za pristup informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi