Odjeljenje za finansije

NAČELNIK ODJELJENJA: Nada Grgača
Telefon: +387 52 416 023
Fax: +387 52 437 199
Mail: finansije@kozarskadubica.org

Odjeljenje za finansije, računovodstvo i naplatu budžeta vrši stručne i druge poslove koji se odnose na praćenje ostvarivanja politike finansiranja u opštini, priprema nacrt Budžeta, završni račun, prati prihode i izvršenje rashoda budžeta, vrši kontrolu pravilnosti i zakonitosti korištenja budžetskih sredstava, finansijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje uprave, fondova i drugih organa koji se finansiraju iz Budžeta opštine, kao i drugi poslovi koji mu se stave u nadležnost.

Web kamere

  • Foto galerija
  • FOTOGALERIJA