Odjeljenje za prostorno uređenje

NAČELNIK ODJELJENJA: VLADISLAV STEVANOVIĆ
Telefon: +387 52 416 018
Fax: +387 52 416 025
Mail: prostorno@kozarskadubica.org

Odjeljenje za prostorno uredenje priprema prostorno plansku dokumentaciju, razvojne planove, izdavanje urbanističkih saglasnosti, odobrenje za gradenje, tehnički pregledi i upotrebne dozvole izgradenih objekata, kontrola investiciono tehničke dokumentacije, korištenje gradskog gradevinskog zemljišta, provodenje javnog nadmetanja i konkursa za dodjelu neizgradenog gradevinskog zemljišta ili bez konkursa (neposrednom pogodbom) na korištenje radi izgradnje trajnih gradevina i u zakup radi izgradnje privremenih gradevina, dodjela, zamjena i otkup stanova.

Web kamere

  • Foto galerija
  • FOTOGALERIJA