V I J E S T I

Vesti || Arhiva vjesti || Pretraga ||

 

09.04.2020. - RELJIĆ: DUBIČANI OZDRAVILI I STIGLI KUĆAMA, VRHUNAC EPIDEMIJE TEK PREDSTOJI
Šest Dubičana izliječeno je od infekcije virusom korona i puđteni su ku¿ama iz republičkog karantina u Studentskom domu u Banjaluci.
Dobre vijesti potvrdio je načelnik opđtine i komandant Štaba za vanredne situacije Radenko Relji¿, koji je u izjavi novinarima rekao da je njihovo izliječenje potvrđeno nakon dva negativna testiranja na prisustvo virusa korona.
“Danas očekujemo rezultate testiranja za jođ dva Dubičanina, a njihov povratak kući očekujemo sutra”, rekao je Reljić i dodao da se svi osjećaju dobro, jer su imali lakđu kliničku sliku bolesti.
“Nakon ku¿ne izolacije u trajanju od 14 dana, koja im je određena iz preventivnih razloga, nadam se da ¿e se svi nađi sugrađani koji su preboljeli infekciju, što prije vratiti normalnom životu i radu, iako u uslovima pandemije i vanrednog stanja u Republici Srpskoj”, rekao je Relji¿.
Govoreći o mjerama koje je, sa ciljem sprečavanja širenja epidemije na lokalnom nivou, utvrdio Štab za vanredne situacije, Reljić je naglasio da je, na osnovu mišljenja struke, u Kozarskoj Dubici adekvatno i na vrijeme izvrđena trijaţa svih primarnih, sekundarnih i tercijalnih kontakata inficiranih osoba.
“Na taj način, uz primjenu preventivnih mjera, uspjeli smo zaustaviti đirenje infekcije na području nađe opđtine. Sada imamo stabilnu epidemiološku situaciju”, rekao je Reljić.
Reljić je danas javno pohvalio sve građane opštine Kozarska Dubica, kojima je zahvalio na saradnji u pođtovanju mjera koje su utvrđene s ciljem sprečavanja širenja virusa korona.
“Ve¿ina ljudi, njih 99 odsto, su ovo veoma ozbiljno shvatili i pridrţavaju se svih uputstava, preporuka i mjera koje su na snazi, a donose se na osnovu mišljenja struke i Republičkog štaba za vanredne situacije. Ljudi su disciplinovani i to je za svaku pohvalu, jer nam je zdravlje svima zajednički cilj. Rezultati koje smo postigli rezultat su upravo te discipline i mjera koje smo na lokalnom nivou proveli prije petnaestak dana”, rekao je Relji¿.
On je sve sugrađane zamolio da se strpe i odgovorno ponađaju i u narednih petnaestak dana, kada se, prema procjenama i analizama iz okruţenja i svijeta, očekuje vrhunac epidemije.
“Jedan od najbitnijih faktora borbe protiv ove bolesti je disciplina, higijena i smanjivanje socijalnih kontakata”, rekao je Relji¿, koji je naglasio da o toku epidemije najbolje govore statistički podaci i rezultati testiranja iz Kliničkog centra Banjaluka i Instituta za zađtitu zdravlja Republike Srpske.
On je naglasio da, uprkos tome đto opasnost, odnosno vrhunac epidemije predstoji u narednim danima, ima prostora za optimizam kada je u pitanju epidemiolođka situacija u Kozarskoj Dubici.
“Sada smo na pola puta u nađoj borbi protiv virusa i moramo biti svjesni činjenice da u nekim lokalnim sredinama ljudi umiru od posljedica ove bolesti. Molim jođ jednom sve građane da se strpe, iako znam da svima nedostaje druţenje i socijalna komunikacija. Republika Srpska i ljudi koji njom upravljaju donijeli su dobre mjere i rezultate moţemo očekivati za petnest dana. Ja se nadam da ¿emo svi zajedno prebroditi ovu krizu”, rekao je Relji¿.
Relji¿ je podsjetio da je opđtina Kozarska Dubica nabavila i organizovala podjelu 10.000 zađtitnih maski po mjesnim zajednicama, gradu, javnim preduze¿ima, ve¿im prodavnicama i drugim mjestima na kojim cirkuliđe ve¿i broj ljudi.
Očekuje se da podsredstvom Crvenog krsta u Kozarsku Dubici stigne jođ 3.000 maski, a donaciju u vidu zađtitnih maski najavilo je i preduze¿e “Dubikoton”.
“Prioritet u podjeli imaju zdravstvene sluţbe, koje rade sa pacijentima, a drugi prioritet su nađi penzioneri i stariji građani Kozarske Dubice, koji ¿e zađtitnu masku dobiti u ve¿im trţnim centrima”, rekao je Relji¿.
U Kozarskoj Dubici ni u posljednja 24 časa nije bilo novih oboljelih. Broj osoba pod epidemiolođkim nadzorom kontinuitrano se smanjuje, a pod zdravstvenim nadzorom sada su 64 lica. Juče i danas na testiranje je upu¿eno devet osoba i očekuju se nalazi tih testiranja.
Karantin, formiran u Osnovnoj đkoli “Sveti Sava” u Kozarskoj Dubici jutros su napustile dvije osobe, koje su u karantinu provele viđe od sedam dana i koji su bili negativni na prisustvo virusa korona. U tom karantinu, prema informacijama iz Đtaba za vanredne situacije opđtine Kozarska Dubica, sada boravi 18 lica.
Komunalna policija opđtine Kozarska Dubica kontrolisala je danas 12 lica u ku¿noj izolaciji, a svi kontrolisani pođtovali su mjeru izolacije i tako pokazali ličnu i druđtvenu odgovornost.
08.04.2020. - ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE: MJERE SADA DAJU REZULTATE, IZ KARANTINA U KUĆNU IZOLACIJU PUŠTENO 17 LICA
U Opštinskoj upravi Kozarska Dubica danas je održan sastanak Štaba za vanredne situacije na kojem je konstatovano da mjere utvrđene sa ciljem sprečavanja širenja virusa korona na lokalnom nivou daju rezultate.
“Stabilizovana je epidemiološka situacija na području opštine i mi već više od dest dana nemamo nove oboljele. Moramo biti zadovoljni ponašanjem naših građana koji poštuju mjere i preporuke, zabranu kretanja, policijski čas i druge odluke”, rekao je u uvodnom dijelu sastanka načelnik opštine i komandant Štaba za vanredne situacije Radenko Reljić.
Pored ponašanja građana, Reljić je pohvalio rad ljekara i nadležnih službi Doma zdravlja, koji su u direktnom kontaktu sa pacijentima, ali i rad drugih službi, preduzeća i pojedinaca koji su angažovani na provođenju odluka Štaba za vanredne situacije.
“Svaki dan vršimo pet, šest novih testiranja. Vrh epidemije očekujemo od petka do kraja sljedeće sedmice i zato ponovo molimo naše građane da se ponašaju disciplinovano i odgovorno”, rekao je Reljić.
Štab za vanredne situacije opštine Kozarska Dubica konstatovao je da broj pacijenata koji se javljaju Domu zdravalja sa nekim od simptoma infekcijom virusa korona opada, a da je pod epidemiloškim nadzorom sada 75 osoba.
“I ovojh situaciji treba pristupiti ozbiljno jer postoji mogućnost da neki ljudi prikrivaju simptome bolesti, što predstalja opasnost za dalji razvoj situacije”, upozorio je Reljić.
Na osnovu odluke republičkog Štaba za vanredne situacije i republičke uprave Civilne zaštite, iz karantina u Kozarskoj Dubici juče i danas u kućnu izolaciju pušteno je 17 osoba.
“Riječ je o osobama koje su u karantinu provele više od sedam dana i koji su testirani na prisustvo virusa korona. Njihovi rezultati bili su negativni, a njihov dalji boravak u kućnoj izolaciji kontrolisaće Komunalna policija opštine Kozarska Dubica i u epidemiološkom smislu oni ne predstavljaju opasnost”, precizirao je Reljić.
U karantinu u Osnovnoj školi “Sveti Sava” sada boravi 19 lica, a na osnovu zaključka Štaba za vanredne situacije kapacite tog karantina biće povećan za 20 kreveta, uz podršku Republičke uprave za civilnu zaštitu.
Zaključkom štaba, dozvoljen je rad i stočne pijace u Knežici, četvrtkom od 06.00 do 09.00 časova, uz propisane mjere zaštite i kontrole.
Na osnovu zaključka sa današnjeg sastanka Štaba za vanredne situacije opštine Kozarska Dubica, republičkom Štabu za vanredne situacije biće upućen dopis kako bi dali svoje mišljenje u vezi mogućnosti odstupanja od vremena predviđenog policijskim časom, za poljoprivrednike koji se vraćaju sa poslova koji su obavljali na svojim imanjima.
Iz sistema epidemiološkog nadzora u Kozarskoj Dubici izašla su 344 lica, a očekuju se nalazi testiranja na prisustvo virusa korona za devet lica.
Komunalna policija kontrolisala je danas osam lica u kućnoj izolaciji, a svi kontrolisani zatečeni su na svojim kućnim adresama.

07.04.2020. - POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM 77 OSOBA
Ni u posljednja 24 časa nema novih slučajeva infekcije virusom korona u Kozarskoj Dubici, a pod zdravstvenim nadzorom sada je 77 osoba, saopštila je epidemiolog u Domu zdravlja u Kozarskoj Dubici Borka Knežević.
Ona je dodala da je iz sistema epidemiološkog nadzora izašlo 342 lica, a da se očekuju nalazi testiranja za 11 osoba.
U karantinu, koji je u Kozarskoj Dubici formiran u Osnovnoj školi “Sveti Sava” boravi 31 lice, među kojima je pet žena, a riječ je o osobama koje su doputovale iz inostranstva i kojima je karantin određen rješenjem sanitarnih inspektora, prema uputstvu Ministarstva zdravlja Republike Srpske.
Karantin ispunjava sve uslove koji su propisani Uputstvom za organizaciju i sprovođenje karantina u lokalnoj zajednici, uključujući uslove smještaja, ishranu i zdravstveni nadzor, uz propisana pravila ponašanja i kućni red.
Iz Štaba za vanredne situacije opštine Kozarska Dubica potvrđeno je da se u cilju sprečavanja širenja virusa korona redovno provodi naredba o dezinfekciji javnih površina, stambenih objekata i preduzeća.
“Opština Kozarska Dubica obezbjedila je dovoljne količine sredstava za dezinfekciju, s obzirom da je higijena javnih prostora važan segment u sprečavanju širenja infekcije, a smatramo da i ova mjera daje rezultate u Kozarskoj Dubici”, rekao je načelnik opštine Kozarska Dubica i komandant Štaba za vanredne situacije Radenko Reljić.
On je podsjetio da Higijensko-epidemiološka službe Doma zdravlja u Kozarskoj Dubici, u saradnji sa preduzećima “Vodovod” i “Komunalac” i pripadnicima Vatrogasne jedinice vrše dezinfekciju javnih objekata i stambenih zgrada svakog utorka i petka od 10.00 časova, dok se dezinfekcija ulica i trgova istim danima vrši od 20.00 časova.
Načelnik Reljić pohvalio je sve aktivnosti institucija, organizacija, udruženja, preduzeća i pojedinaca, koje se sprovode sa namjerom da se u vrijeme pandemije i komplikovanih životnih okolnosti pomogne socijalno ugroženim, starijim i bolesnim sugrađanima, naglasivši da je društvena solidarnost u Kozarskoj Dubici veoma izražena.
U većim trgovačkim objektima na području Kozarske Dubice jutros su starijim licima i penzionerima besplatno dijeljene zaštitne maske, koje je za stanovništvo obezbjedila Opština Kozarska Dubica.
Šef Odsjeka komunalne policije opštine Kozarska Dubica Slobodan Pralica saopštio je da je danas do 12.00 časova kontrolisano 18 lica u kućnoj izolaciji, a da su svi kontrolisani zatečeni na svojim kućnim adresama.
06.04.2020. - I DALJE POVOLJNA EPIDEMILOŠKA SITUACIJA NA PODRUČJU OPŠTINE, POZIV GRAĐANIMA DA NE PUTUJU BEZ PRIJEKE POTREBE
Posljednjih deset dana u Kozarskoj Dubici nisu potvrđeni slučajevi infekcije virusom korona, a pod zdravstvenim nadzorom sada je 86 osoba, saopštila je epidemiolog u Domu zdravlja u Kozarskoj Dubici Borka Knežević.
Ona je dodala da je iz sistema epidemiološkog nadzora izašlo 333 lica, ali da je i dalje neophodno vrlo oprezno i disciplinovano ponašanje, te poštovanje svih mjera i preporuka koje su na snazi.
U karantinu, koji je u Kozarskoj Dubici formiran u Osnovnoj školi “Sveti Sava” boravi 31 lice, među kojima je pet žena, a riječ je o osobama koje su doputovale iz inostranstva i kojima je karantin određen rješenjem sanitarnih inspektora, prema uputstvu Ministarstva zdravlja Republike Srpske.
Iz Štaba za vanredne situacije potvrđeno je da karantin funkcioniše bez većih problema, uz poštovanje svih propisanih uslova boravka, pravila ponašanja i kućnog reda.
Načelnik opštine Kozarska Dubica i komandant Štaba za vanredne situacije Radenko Reljić ponovo je pozvao Dubičane, koji borave u inostranstvu, da se bez prijeke potrebe ne vraćaju kućama i ne prelaze granice, jer će biti upućeni u karantin u lokalnim zajednicama prema mjestu njihovog prebivališta.
“Obavezan karantin u trajanju od 14 dana mjera je koja se provodi prema uputstvu Ministarstva zdravlja Republike Srpske i republičkog Štaba za vanredne situacije, a sve lokalne zajednice u Republici Srpkoj, pa tako i Kozarska Dubica, dužne su da provode tu mjeru, bez bilo kakvih izuzetaka”, rekao je Reljić.
On je naglasio da je posebno važno da građani budu upoznati sa tim činjenicama i propisima, s obzirom da predstoje vaskršnji praznici, kako se ne bi doveli u situaciju da vrijeme, koje su planirali provesti sa svojim porodicama, provedu u karantinu.
Reljić je podsjetio da je licima mlađim od 65 godina upućena preporuka da izbjegavaju kretanje utorkom i petkom od 7.00 do 10.00 časova ujutro, kako se pri obavljanju poslova u apotekama, prodavnicima, bankama i drugim objektima stariji sugrađani ne bi izlagali dodatnom zdravstvenom riziku od infekcije virusom korona.
Načelnik Reljić izrazio je očekivanje da će građani, kao i uvijek do sada, pokazati solidarnost i odgovornost u poštovanju ove preporuke.
“Opština Kozarska Dubica obezbjedila je 3.000 zaštitnih maski, koje će sutra ujutro našim starijim sugrađanima besplatno dijeliti volonteri Crvenog krsta ispred većih trgovačkih objekata”, najavio je Reljić.
Zaštitne maske sutra ujutro volonteri će dijeliti ispred marketa “Tropik”, “Bingo”, “Kort”, “Simil” i pekare “Marić”, a namijenjene su isključivo starijim osobama i penzionerima.
Šef Odsjeka komunalne policije opštine Kozarska Dubica Slobodan Pralica saopštio je da je danas do 12.00 časova kontrolisano 19 lica u kućnoj izolaciji, a da su svi kontrolisani zatečeni na svojim kućnim adresama.
04.04.2020. - POD ZDRAVSTVENIM NADZOROM 143 OSOBE, U KARANTINU BORAVI 25 DUBIČANA
Pod epidemiološkim nadzorom u Kozarskoj Dubici su 143 osobe, a iz sistema zdravstvenog nadzora izašlo je ukupno 276 lica, potvrdila je epidemiolog u Domu zdravlja u Kozarskoj Dubici Borka Knežević.
Ona je navela da su juče stiglin negativni nalazi testiranja na prisutvo novog virusa korona za šest testiranih lica.
U karantinu, koji je u Kozarskoj Dubici formiran u Osnovnoj školi “Sveti Sava” boravi 25 lica, među kojima su i tri žene, a riječ je o osobama koje su doputovale iz inostranstva i kojima je karantin određen rješenjem sanitarnih inspektora.
Iz Štaba za vanredne situacije potvrđeno je da karantin funkcioniše bez većih problema, uz poštovanje svih propisanih uslova boravka, pravila ponašanja i kućnog reda.
Šef Odsjeka komunalne policije opštine Kozarska Dubica Slobodan Pralica saopštio je da je danas do 12.00 časova kontrolisano 31 lice u kućnoj izolaciji, a da su svi kontrolisani zatečeni na svojim kućnim adresama.
Štab za vanredne situacije pozvao je sve građane da se i dalje pridržavaju mjera i preporuka koje su trenutno na snazi, a koje su se u našoj opštini pokazale efikasnim jer daju rezultate u sprečavanju širenja virusa korona.
03.04.2020. - ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE: U KARANTINU BORAVI 21 LICE, MAKSIMALNI KAPACITET 40 OSOBA
U karantinu, koji je u Kozarskoj Dubici formiran u osnovnoj školi “Sveti Sava” boravi 21 lice, a riječ je o osobama koje su doputovale iz inostranstva i kojima je karantin određen rješenjem sanitarnih inspektora.
Kapacitet tog karantina je 40 mjesta, a opštinski Štab za vanredne situacije danas je utvrdio pravila ponašanja i kućni red tokom boravaka u karantinu.
Načelnik opštine Kozarska Dubica i komandant Štaba za vanredne situacije Radenko Reljić rekao je da su kapaciteti tog karantina u tehničkom, organizacionom i finansijskom smislu pri kraju.
“Na osnovu današnjeg zaključka Štaba za vanredne situacije uputićemo dopis republičkom Štabu za vanredne situacije i Civilnoj zaštiti Republike Srpske, kojim ćemo ih informisati da se kapaciteti karantina u Kozarskoj Dubici privode kraju, te da je maksimalni kapacitet našeg karantina 40 osoba”, potvrdio je Reljić novinarima.
On je pozvao Dubičane, koji borave u inostranstvu, da se bez prijeke potrebe ne vraćaju kućama i ne prelaze granice, jer pored obaveznog karantina u Kozarskoj Dubici kao mjestu njihovog prebivališta, u narednim danima mogu očekivati da budu upućeni u karantin u drugim susjednim opštinama, što bi njihovu poziciju učinilo znatno težom.
Štab za vanredne situacije opštine Kozarska Dubica donio je danas odluku o korekciji radnog vremena apoteka, koje radnim danom mogu raditi od 7.00 do 18.00 časova, a vikendom od 7.00 do 15.00 časova. Radno vrijeme od 7.00 do 15.00 časova određeno je i za specijalizovane prodavnice boja i lakova, gvožđa, tekstila i slično.
Od naredne srijede, od 6.00 do 9.00 časova ujutro dozvoljen je rad stočnoj pijaci, uz obaveznu propisanu distancu i zaštitnu opremu.
Licima mlađim od 65 godina upućena je preporuka da izbjegavaju kretanje utorkom i petkom od 7.00 do 10.00 časova ujutro, kako se pri obavljanju poslova u apotekama, prodavnicima, bankama drugim objektima stariji sugrađani ne bi izlagali dodatnom zdravstvenom riziku od infekcije virusom korona.
U Kozarskoj Dubici od 26. marta nema novih oboljelih od virusa korona, a pod epidemiološkim nadzorom sada su 234 osobe. Iz sistema epidemiološkog nadzora izašla su 183 lica.
Iz Doma zdravlja u Kozarskoj Dubici potvrđeno je da su svi jučerašnji nalazi testiranja bili negativni, a da je na testiranje danas upućeno šest odoba.
Osam oboljelih Dubičana, kod kojih je potvrđena infekcija virusom korona, smješteno je u Studentski dom u Banjaluci, a prema informacijama kojim raspolaže opštinski Štab za vanredne situacije, oni se osjećaju dobro i očekuju potpuno izliječenje, koje će potvrditi dva negativna testa na prisustvo virusa korona.
Šef Odsjeka komunalne policije opštine Kozarska Dubica Slobodan Pralica saopštio je da je danas do 12.00 časova kontrolisano 30 lica u kućnoj izolaciji, a da su svi kontrolisani zatečeni na svojim kućnim adresama.
Štab za vanredne situacije pozvao je sve građane da se i dalje pridržavaju mjera i preporuka koje su trenutno na snazi, a koje su se u našoj opštini pokazale efikasnim jer daju rezultate u sprečavanju širenja virusa korona.
02.04.2020. - PREPORUKA STANOVNICIMA DA IZBJEGAVAJU KRETANJE UTORKOM I PETKOM U JUTARNJIM ČASOVIMA
Načelnik opštine Kozarska Dubica i komandant Štaba za vanredne situacije Radenko Reljić preporučio je danas sugrađanima da, ukoliko to nije neophodno, izbjegavaju kretanje u danima i vremenskom periodu kada je kretanje dozvoljeno licima starijim od 65 godine.
On je podsjetio da je Štab za vanredne situacije Republike Srpske dozvolio da lica starija od 65 godina dva puta sedmično izađu iz svojih kuća, utorkom i petkom od sedam do deset časova, kako bi kupili osnovne životne namirnice, lijekove, ali i obavili poslove koje imaju u bankama.
“Molim Dubičane za razumijevanje, uz preporuku da utorkom i petkom u jutarnjim časovima izbjegavaju posjete prodavnicama, apotekama i bankama, kako bi omogućili da se naši stariji sugrađani ne izlažu dodatnom zdravstvenom riziku od infekcije virusom korona i kako bi što brže i sigurnije obavili svoje poslove”, rekao je Reljić.
On je izrazio očekivanje da će građani, kao i uvijek do sada, pokazati solidarnost i odgovornost u poštovanju ove preporuke.
“Opština Kozarska Dubica obezbjedila je 3.000 zaštitnih maski, koje je teško nabaviti na tržištu. Našim starijim sugrađanima i penzionerima, maske će od sljedećeg utorka besplatno dijeliti volonteri Crvenog krsta ispred većih trgovačkih objekata”, najavio je načelnik Reljić.
Zaštitne maske će se od utorka besplatno dijeliti ispred marketa “Tropik”, “Bingo”, “Kort” i pekare “Marić”, a namijenjene su isključivo starijim osobama i penzionerima.
02.04.2020. - POD EPIDEMIOLOŠKIM NADZOROM 304 OSOBE, U KARANTINU 16 LICA
U Kozarskoj Dubici nema novih oboljelih od virusa korona, a pod epidemiološkim nadzorom sada su 304 osobe, potvrdila je epidemiolog u Domu zdravlja u Kozarskoj Dubici i član opštinskog Štaba za vanredne situacije Borka Knežević.
Ona je precizirala da je iz sistema epidemiološkog nadzora izašlo 112 lica, a da se čekaju rezultati testiranja za šest osoba.
Šef Odsjeka komunalne policije opštine Kozarska Dubica Slobodan Pralica saopštio je da su danas do 12.00 časova kontrolisana 33 lica u kućnoj izolaciji, a da su svi kontrolisani zatečeni na svojim kućnim adresama.
On je pozvao građane da poštuju mjeru izolacije, koja će i dalje biti kontrolisana, te da se pridržavaju svih mjera i preporuka koje su trenutno na snazi, a koje se odnose na sprečavanje širenja virusa korona.
Iz Štaba za vanredne situacije opštine Kozarska Dubica potvrđeno je da u karantinu, fomiranom u Osnovnoj školi “Sveti Sava” boravi 16 osoba, koje su u karantin upućene sa graničnih prelaza i imaju mjesto prebivališta na području opštine Kozarska Dubica.
Karantin funkcioniše u skladu sa Uputstvom za organizaciju i sprovođenje karantina u lokalnoj zajednici, uključujući uslove smještaja, higijenske mjere, ishranu i zdravstveni nadzor, a tokom jučerašnjeg dana kapacitet karantina proširen je za 20 novih kreveta.
U opštinskoj upravi Kozarska Dubica danas je održan pripremni sastanak za sjednicu Štaba za vanredne situacije, koja će biti održana sutra u prijepodnevnim časovima.
“Na pripremnom sastanku razmatrani su načini operativnog djelovanja koji se odnose na komunikaciju između nadležnih službi i način postupanja sa licima koja prelaze granicu. Tema sastanka bio je i kapacitet karantina u školi “Sveti Sava” i potrebe donošenja kućnog reda i načina ponašanja u karantinu. Zaključci po ovim pitanjima biće doneseni na sutrašnjoj sjednici”, saopšteno je iz Štaba za vanredne situacije opštine Kozarska Dubica.
Iako već nekoliko dana nema novih oboljelih, u opštini Kozarska Dubica i dalje su na snazi sve mjere, koje je s ciljem sprečavanja širenja virusa korona, donio opštinski Štab za vanredne situacije.
U Kozarskoj Dubici u posljednja 24 časa nije bilo narušavanja zabrane kretanja od 20.00 časova do 5.00 časova ujutro, a jutros je za privremeno zatvoren granični prelaz Kozarska Dubica - Hrvatska Dubica.

<< Prethodna strana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Sledeca strana >>

Content Management Powered by CuteNews

Web kamere

 • Foto galerija
 • FOTOGALERIJA
 • Anketa 10-1
  Jeste li zadovoljni nacinom na koji se odrzavaju javne povrsine na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-2
  Smatrate li da sluzbe opstine koje u opisu posla imaju zastite zivotne sredine profesionalno rade svoj posao

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-3
  Jeste li vi licno imali neko konkretno-neprijatno iskustvo u vezi sa ekoloskim problemom a da vam nadlezne sluzbe nisu odgovorile na sluzbeni zahtjev

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-4
  Da li ste veci dio godine zadovoljni kvalitetom vode i vazduha na podrucju opstine Kozarska Dubica

  DA
  NE
  Djelomicno
  Anketa 10-5
  Koju sluzbu domena ekologije smatrate najmanje azurnom

  Opstinska inspekcija
  KP "Komunalac"
  KP "Vodovod"
  Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove
  Komunalna policija
  Republicki inspekcijski organi